Opšte informacije

Home // Opšte informacije

Rezervacija i priprema za put

Naša agencija se trudi da pruži precizan opis aranžmana, ali ne može garantovati potpunu ispravnost bez grešaka ili naknadnih izmena, koje nisu unapred obaveštene. Molimo Vas da proverite sve informacije prilikom rezervacije u samoj agenciji.

Sve cene su izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarima, po prodajnom srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Važeći je jedino pisani program istaknut u prostorijama agencije. Informacije date usmeno ili putem drugih kanala komunikacije (društvene mreže i sl.) nisu obavezujuće.

Usmena rezervacija važi tri dana. Nakon toga, ukoliko se ne uplati akontacija, rezervacija se poništava.

Promena cene

Agencija zadržava pravo da, usled izmena cena prevoza, deviznog kursa ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, izmeni cenu putovanja ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska.

Akcijske ponude

Organizator može prodati slobodne kapacitete putem akcija po posebnim cenama. Putnici koji su uplatili aranžman po redovnim cenama nemaju pravo na nadoknadu razlike.

Viza

Putnici su odgovorni za proveru viznog režima zemlje koju posećuju. Preporučuje se informisanje o uslovima ulaska.

Putne isprave

Organizator ne procenjuje valjanost putnih isprava. Putnici izvan Srbije moraju se informisati o viznom režimu.

Opšti uslovi

Svi uslovi putovanja su navedeni u Opštim uslovima putovanja TA Alta Marea, Licenca OTP A27/2022, usklađeni sa zakonom. Mole se putnici da ih pažljivo pročitaju. Minimum za realizaciju aranžmana je 35 prijavljenih putnika. Nakon uplate putovanja Garancija se može proveriti na linku.

Tokom putovanja

Broj telefona predstavnika dostupan je putnicima pre polaska.

Kategorija hotela

Hotel je kategorisan prema lokalnim standardima države u kojoj se nalazi.

Panoramsko razgledanje

Panoramsko rezgledanje ne podrazumeva posete enterijera građevina, institucija i spomenika, osim ako je naznačeno. Uzmite u obzir da neki sadržaji kulturno – istorijskih znamenitosti možda neće biti u funkciji.

Vredne stvari

Putnici su odgovorni za novac, vredne stvari i prtljag. Organizator ne snosi odgovornost za gubitak ili krađu.

Promena programa

Agencija zadržava pravo izmene programa usled objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su podložni promenama u terminima i ceni, zavisno od uslova na destinaciji.